Draag jij een steentje bij?

Steunen?

Voor het opzetten van een omvangrijk project als safetyNed is veel geld nodig. Een gedeelte van het project wordt bekostigd door Arosa, de Blijf groep, Moviera en PerspeKtief.

Zij ontvangen op hun beurt geld van belangrijke financiers als de rijksoverheid en gemeenten, veel vanuit de wettelijke regelingen WMO.

Om echt het verschil te maken zijn alleen meer middelen nodig. SafetyNed is in gesprek met gemeenten, de rijksoverheid en fondsen om te kijken wat zij kunnen betekenen.

Mocht jij iets willen bijdragen dan kan dat: daar zijn we heel erg blij mee.

Je kunt je bijdrage storten op het rekeningnummer IBAN NL57 RABO 035 50 54 531 van Stichting Steunfonds Moviera, ter attentie van safetyNed. Dankzij jou wordt de wereld dan een stukje veiliger!