Actueel: Trainingen van safetyNed

Terug

Cursus Stop Digitaal Partnergeweld

Driedaagse cursus

Technologie heeft onze mogelijkheden tot contact en verbinding onmetelijk vergroot. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe we contacten onderhielden zonder online te zijn. Dat geldt ook voor partnerrelaties. We ontmoeten onze partner bijvoorbeeld via daten online. We wisselen berichtjes en intimiteiten uit. We delen wachtwoorden en accounts.

Technologie is geleidelijk aan een vanzelfsprekend onderdeel geworden van onze dagelijkse communicatie. In goede tijden en in slechte. Ook bij partnergeweld speelt technologie een steeds grotere en indringender rol. Digitaal daten kan gebruikt worden om te verleiden tot (seksueel) misbruik en chantage (grooming). Sociale media, accounts en handige apps kunnen hulpmiddelen zijn voor een digitale stalker. Cybercrime en digitaal geweld hebben inmiddels een prominente rol ingenomen bij huiselijk geweld. Plegers hebben toegang tot of kunnen inbreken op computers, telefoons, aan internet verbonden apparaten (IOT) en accounts. Zo kunnen ze slachtoffers geld afhandig maken, chanteren, het slachtoffer isoleren door valse berichten in zijn/haar naam te versturen en beelden te manipuleren. Ze kunnen zelfs de digitale identiteit van het slachtoffer stelen en bijvoorbeeld strafbare feiten plegen of schulden maken in haar/zijn naam.

Bij het in kaart brengen van huiselijk geweld, het afwegen van aard en ernst ervan en bij het maken van veiligheidsplannen is het daarom noodzakelijk de digitale dimensie mee te wegen en mee te nemen. Vaak wordt vergeten dat wij bij een scheiding ook digitaal moeten scheiden en dat bij een veiligheidsplan in situaties van partnergeweld ook de digitale veiligheid moet worden meegenomen.

In deze cursus leert de cursist deze digitale vormen van partnergeweld te signaleren en te bestrijden.


Cursusinhoud

Digitaal partnergeweld stoppen vraagt om het combineren en op elkaar betrekken van enerzijds expertise om partnergeweld aan te pakken en anderzijds digitale kennis en vaardigheden met betrekking tot controle van accounts en apparaten. Wat zijn motieven van een belager om digitale middelen in te zetten? Welke manieren worden gebruikt om het contact met het slachtoffer te maken en het te houden? Wat maakt het lastig voor een slachtoffer om digitaal stalking en de gevolgen hiervan onder ogen te zien? Hoe kun je adviezen-op-maat geven om de veiligheid tot stand te brengen en in stand te houden?

Het vraagt moed van de professional om zich in te leven in situaties van huiselijk geweld maar ook om de regie te nemen bij het tot stand brengen van digitale veiligheid. Dat betekent ook dat de professional zich bewust dient te zijn van zijn eigen online-gedrag en bereidheid is om zich digitale vaardigheden eigen te maken.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Voorkomen is beter dan genezen: wanneer worden digitale omgangsregels in een partnerrelatie een risico voor de veiligheid? En wat zijn eigenlijk ‘gezond’ of ’normale’ digitale omgangsregels in een relatie (de partnerrelatie 2.0)?;
  • De dynamiek van de verschillende soorten partnergeweld en hun digitale consequenties;
  • Het maken van een (digitaal) veiligheidsplan in samenwerking met de betrokkenen
  • Vaardigheden om digitale veiligheid tot stand te brengen;
  • Het signaleren van onveilig digitaal gedrag van professionals in relatie tot digitaal partnergeweld en leren zorgdragen voor digitale veiligheid in het cliëntcontact;
  • Samenwerken rondom complex digitaal partnergeweld;
  • Juridische aspecten van digitaal partnergeweld. Hoe vorm je een dossier en welke feiten zijn juridisch vervolgbaar?

Gehanteerde werkvormen tijdens de cursus:

Kennisoverdracht • Verwerkingsopdrachten • Werken met videosimulaties en digitale opdrachten • Interactieve werkvorme • Gesprekstraining met acteur • Bespreken eigen casuïstiek

SafetyNed

In deze cursus worden expertise en materialen ingezet van SafetyNed. Deze organisatie is tot stand gekomen door een initiatief van ‘De Combine’: een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van slachtoffers van afhankelijkheidsrelaties in de vier grote steden: Arosa (Rotterdam), Blijf Groep (Amsterdam), Moviera (Utrecht) en Perspektief ( Den Haag). SafetyNed is dé veilig online-kennisspecialist voor slachtoffers van huiselijk geweld en de professionals die hen ondersteunen.

Na deze cursus

Na deze cursus bent u in staat om digitaal partnergeweld te signaleren, in kaart te brengen en in samenwerking met de betrokkenen een digitaal veiligheidsplan te maken. U bent in staat risico’s van digitaal gedrag in relatie tot partnergeweld in te schatten en te voorkomen. U heeft handvaten om deze kennis te integreren in uw eigen praktijk en zo nodig door op te schalen of advies te vragen indien de situatie hierom vraagt.

Praktische Informatie

Doelgroep

Sociaal werkers, POH’s GGZ, psychosociaal therapeuten, contextueel werkers, systeemtherapeuten, pedagogen, politie, medewerkers van Veilig Thuis, medewerkers van de organisaties die zich inzetten voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van GIA, gezinscoaches, GGZ-agogen, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, verpleegkundigen, docenten, decanen, woonbegeleiders.

Cursusdata en locatie

De eerstvolgende driedaagse cursus wordt aangeboden op 18 mei, 7 juni en 21 juni 2022 in Utrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting is 50 uur. Deze is opgebouwd uit drie lesdagen (9.30 – 16.30 uur) en voorbereiding op de cursusdagen. De voorbereiding betreft het lezen van aansluitende theorie en het maken van enkele thuisopdrachten.

Kosten

€ 645, – (vrijgesteld van BTW) inclusief lunch, koffie/thee, lesmateriaal en literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Certificaat

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast.

Accreditatie

Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij het Registerplein voor Cliëntondersteuners, Sociaal Juridisch Dienstverleners, Aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen, GHO, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch werkenden, Sociaal Agogen en Sociaal Werkers.

Trainers

Charlotte van Besouw is sinds 2001 werkzaam als coördinator, onderwijsontwikkelaar, docent en trainer in het Hoger Beroepsonderwijs, met name op het gebied van Huiselijk Geweld. Daarvoor was zij actief in het werkveld m.b.t. Huiselijk Geweld, o. a. bij Blijf van m’n lijf- Utrecht (oprichtingsgroep en medewerkerster 1977 – 2001) en als coördinator bij het Steunpunt Huiselijk en Seksueel geweld in Rotterdam (1996 – 2001) waar zij o.a. het AWARE-beveiligingssysteem lanceerde samen met de politie Rotterdam-Rijnmond. Zij is coördinator, ontwikkelaar en docent bij de post-MBO opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld en de postbacheloropleiding Specialist Huiselijk Geweld van de Sociale Academie Utrecht.

Serap Yildirim heeft al 25 jaar ervaring in de hulpverlening huiselijk geweld. Ze zet zich vanuit Moviera in voor de aanpak van digitaal geweld tegen cliënten bij SafetyNed, een initiatief van vier grote organisaties uit de Randstad die zich inzetten voor de aanpak van huiselijk geweld. Zij heeft hiertoe trainingen gevolgd bij NNEDV, een voorloper van SafetyNed in de Verenigde Staten. Tevens heeft zij een OSINT training gevolgd. Zij geeft trainingen en adviezen aan hulpverleners en cliënten over digitale veiligheid bij huiselijk geweld.Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Mail of bel ons:

 

Bron: www.socialeacademieutrecht.nl

 

We gebruiken cookies om de website goed te laten werken. Ook maken we gebruik van scripts van derden waarmee mogelijk cookies worden geplaatst. Lees meer op de privacypagina.