Technologie heeft onze mogelijkheden tot contact en verbinding onmetelijk vergroot. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe we contacten onderhielden zonder online te zijn. Dat geldt ook voor partnerrelaties. We ontmoeten onze partner bijvoorbeeld via daten online. We wisselen berichtjes en intimiteiten uit. We delen wachtwoorden en accounts.

In samenwerking met de Social Academie Utrecht (SAU) heeft safetyNed een driedaags geaccrediteerde cursus “Stop Digitaal Geweld” ontwikkeld.
De eerstvolgende cursus wordt aangeboden op dinsdag 24 november 2020, 8 december 2020 en 5 januari 2021.

Klik hier om je aan te melden.