SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn. Dat doen we door het oprichten van een Tech Team, het trainen van professionals en door het leggen van verbindingen. Een overzicht van de projecten van safetyNed.

Tech Team
SafetyNed heeft z’n eigen Tech Team. Dit team zal zich de komende jaren ontwikkelen als dé expert op het gebied van huiselijk geweld en digitale privacy en veiligheid. Zij weten alles van de laatste technologische snufjes en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en de manier waarop die in de praktijk kunnen worden misbruikt. Zij weten welke vragen ze moeten stellen om tot de juiste oplossingen te komen. En hoe de digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld gewaarborgd kan worden. Kortom, als de professionals het niet meer weten, kunnen zij het Tech Team inschakelen.

Trainen professionals

SafetyNed traint de professionals in de vrouwenopvang, zodat zij de basiskennis in huis hebben om met hun cliënten aan de slag te gaan.  Daarnaast ontwikkelt safetyNed een digitale risicoscreening. Met dit instrument kunnen hulpverleners

de digitale veiligheid van een cliënt in kaart te brengen. De opvangorganisatie achter safetyNed gaan hier dit jaar nog mee aan de slag. Vanuit safetyNed wordt gemonitord of deze acties daadwerkelijk tot een veiligere situatie leiden.

Verbinding leggen
SafetyNed wil zoveel mogelijk organisaties en mensen op het gebied van digitale veiligheid en privacy leren kennen en met elkaar te verbinden. Politie, justitie, Veilig Thuis, journalisten, onderzoekers, juristen en techneuten: wij vormen met zijn allen een front om op te komen voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun digitale privacy en veiligheid.

We gebruiken cookies om de website goed te laten werken. Ook maken we gebruik van scripts van derden waarmee mogelijk cookies worden geplaatst. Lees meer op de privacypagina.